Termeni și condiții

1. Obiectul

Transport-Conect (în continuare denumit „Transport-Conect”) a creat o platformă on-line prin care își propune să faciliteze contactul dintre transportatori (persoane fizice și juridice) și clienți (persoane fizice și juridice).

Prezenții Termeni şi Condiţii („T&C”) reglementează condițiile de utilizare a platformei Transport-Conect.

Înainte de a utiliza Platforma, vă rugăm să citiți cu atenție T&C. Din momentul în care utilizați Platforma, înțelegeți și sunteți de acord că Transport-Conect nu este parte a niciunui acord, contract sau raporturi contractuale, de orice natură, încheiate între Utilizatorii Platformei. Odată ce utilizați platforma, acceptați în mod automat T&C.

2. Definiții

„Cerere”- o solicitare de transport plasată pe Platformă de către un client;

„T&C”- Termeni și condiții;

„Cont” - contul creat pe platformă prin intermediul căruia utilizatorii (clienții și transportatorii) pot utiliza Platforma;

„Transportator” - Utilizator care folosește Platforma pentru a oferi servicii de transport contra plată;

„Client” - Utilizator care folosește Platforma pentru a căuta servicii de transport contra plată;

„Preț” - suma de bani cerută de către Transportator și acceptată de către Client;

„Platformă” - pagina web: www.transport-conect.com;

„Servicii” - toate serviciile furnizate prin intermediul Platformei;

“Serviciu de transport”- Serviciul prin care este operată transportarea unei persoane sau a unui bun dintr-un punct în altul;

“Ofertă” - prețul propus de Transportator pentru prestarea unui anumit Serviciu de Transport;

3. Înregistrarea/Crearea unui cont

3.1. Condiții de înregistrare

Platforma poate fi folosită de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Înregistrarea pe platformă de către un minor este strict interzisă. La accesarea, utilizarea sau înregistrarea pe Platformă, declarați și garantați că aveți cel puțin18 ani.

3.2. Crearea unui Cont

Platforma permite Utilizatorilor să posteze cereri de transport (de către Clienți) și să propună oferte de preț (de către Transportatori). Totodată, Clienții și Transportatorii au posibilitatea de a comunica prin intermediul Platformei pentru discuta detaliile serviciului solicitat/oferit.

Puteți crea un cont în două moduri:

(1) prin completarea câmpurilor obligatorii din formularul de înregistrare;

(2) prin conectare cu contul dvs. de Facebook;

Pentru a vă înregistra pe Platformă, trebuie mai întâi să citiți și să acceptați acești T&C și Politica de Confidențialitate.

Atunci când creați un Cont, indiferent de modul în care l-ați creat, vă asumați responsabilitatea de a furniza doar informații autentice. În cazul în care informația furnizată se schimbă, vă asumați responsabilitatea să o actualizați.

În calitate de utilizator, vă asumați obligația de a păstra confidențialitatea datelor Dumneavoastră de acces pe Platformă. În cazul în care datele de acces au fost dezvăluite, vă asumați angajamentul de a informa Transport-Conect despre acest fapt.

Sunteți de acord să nu creați și să nu utilizați, sub propria dvs. identitate sau cea a unei terțe persoane, alte Conturi decât cel inițial creat.

3.3. Verificare

Transport-Conect nu garantează autentincitatea informațiilor oferite de către utilizatori (Clienți și Transportatori).

Transport-Conect își rezervă dreptul a de stabili un sistem de verificare a datelor introduse pe platformă de către utilizatori (Clienți și Transportatori).

4. Utilizarea Platformei

4.1. Postarea cererilor pentru transport

În calitate de Client, puteți crea și posta Cereri pe Platformă prin care solicitați o Ofertă de preț pentru un anumit Serviciu de Transport (data, punctul de pornire, destinație, detalii despre tipul de transport solicitat, detalii despre pasager sau obiectul care urmează a fi transportat etc.).

Sunteți autorizat să postați o Cerere numai în cazul în care îndepliniți următoarele condiții:

 • ați atins vârsta de 18 ani;
 • postați cereri reale;
 • nu solicitați transport pentru obiecte sau substanțe interzise.

În calitate de client, sunteți responsabil de conținutul Cererii postate pe Platformă. Respectiv, declarați și garantați exactitatea și autenticitatea informațiilor din Cererea dvs.

Cererea va fi postată pe Platformă și va fi vizibilă pentru Transportatori.

Transport-Conect își rezervă dreptul, la libera sa alegere și fără o notificare prealabilă, să nu posteze sau să elimine, oricând, orice Cerere care nu respectă T&C sau care poate prejudicia imaginea Transport-Conect.

4.2. Acceptarea ofertei

Acceptând o anumită Ofertă făcută de un Transportator, vă asumați obligația să folosiți serviciul pentru care ați solicitat și acceptat Oferta. În cazul în care în virtutea circumstanțelor nu puteți folosi serviciul pentru care ați solicitat și acceptat Oferta, vă asumați să informați Transportatorul despre acest fapt.

4.2. Confirmarea ofertei

Prin confirmarea ofertei se subânțelege actul prin care Transportatorul confirmă că va furniza serviciul vizat în Ofertă. În cazul în care Transportatorul nu poate furniza Serviciul pentru care a propus și a confirmat Oferta, sau nu poate furniza Serviciul conform condițiilor agreate cu Clientul, Transportatorul își asumă responsabilitatea de a informa Clientul în timp util despre aceste modificări.

5. Sistemul de evaluare

5.1. Modul de funcționare

Transport-Conect încurajează clienții să evalueze serviciile acordate de către Transportatori. Clienții au dreptul să acorde o notă Transportatorilor numai în urma utilizării serviciilor furnizate de acesta.

În cazul în care, Clientul va acorda o notă neutilizând serviciile Transportatorului vizat, contul Clientului va fi dezactivat pentru o perioadă de 6 luni.

Comentând serviciile prestate de un Transportator, Clientul își asumă obligația de a folosi un limbaj adecvat. Comentariile care conțin un limbaj obscen vor fi șterse și nota acordată nu va fi luată în calcul. În situații extreme, Transport-Conect își rezervă dreptul de a dezactiva Contul utilizatorului vizat pentru o perioadă de până la 6 luni.

Transportatorul are opțiunea de a răspunde la evaluările lăsate de clienți. Transportatorul își asumă obligația de a folosi un limbaj adecvat. În cazul în care Transportatorul va folosi un limbaj obscen în răspunsurile sale, Transport-Conect își rezervă dreptul de a dezactiva contul Transportatorului vizat pentru o perioadă de până la 6 luni.

5.2. Moderare

Transport-Conect își rezervă dreptul de a nu publica sau de a șterge orice evaluare, orice întrebare, orice comentariu și orice răspuns dacă consideră că conținutul acesteia (acestuia) încalcă acești T&C.

5.3. Suspendarea Contului pentru Transportator

Transport-Conect își rezervă dreptul de a suspenda Contul Transportatorului, în cazul în care acesta a primit cel puțin 5 evaluări și media evaluărilor este mai mică de două stele.

6. Prețuri

6.1. Prețurile serviciilor prestate

Prețurile serviciilor sunt negociate și stabilite de către Transportator în comun acord cu Clientul. Transport-Conect nu se implică în negocierea și stabilirea prețurilor. Respectiv, Transport-Conect nu poartă responsabilitate pentru costurile serviciilor propuse de către Transportator.

6.2. Furnizarea informației cu privire la prețurile medii pentru servicii de transport

Transport-Conect își rezervă dreptul a de a publica trimestrial informații cu privire la prețurile medii pentru diferite servicii, reeșind din prețurile stabilite de Transportatori și Clienți prin intermediul Platformei.

6.3. Libertatea de stabilire a prețurilor

Transportatorul are libertatea de a stabili orice preț pentru serviciile prestate. Transport - Conect nu se implică în stabilirea prețurilor.

6.4. Interzicerea fixării prețurilor

Transport-Conect descurajează fixarea prețurilor de către grupuri de Transportatori. În cazul în care va fi evidentă fixarea prețurilor sau tentative de fixare a prețurilor de către mai mult de 5 Transportatori, Transport-Conect își rezervă dreptul de a dezactiva conturile Transportatorilor vizați.

7. Obligațiile Clienților și Transportatorilor

7.1 Obligațiile Clienților

Utilizând Platforma oferită de Transport-Conect, în calitate de Client vă asumați responsabilitatea:

 • să adoptați un comportament adecvat în timpul prestării serviciilor;
 • să nu deranjați conducătorul auto sau ceilalți Clienți;
 • să nu deteriorați sau să murdăriți automobilul Transportatorului;
 • în caz de întârziere sau anulare a serviciului solicitat, să informați imediat Transportatorul;
 • să achitați Transportatorului prețul stabilit;
 • să așteptați Transportatorul la locul stabilit cu cel puțin 10 minute înainte de timpul convenit;
 • la solicitarea Transportatorului, să prezentați un act de identitate;
 • să nu transportați obiecte, produse sau substanțe interzise;
 • să nu transportați bunuri care ar putea deranja Transportatorul sau ceilalți clienți;
 • atunci când treceți frontiera, vă obligați să puneți la dispoziția autorităților actul de identitate care confirmă că aveți dreptul să treceți frontiera;

În cazul în care ați acceptat o Ofertă de transport în numele unor terțe persoane, garantați respectarea de către această/aceste terță/terțe persoană/persoane a prevederilor acestor T&C.

Transport-Conect își rezervă dreptul de a vă dezactiva Contul în cazul încălcării T&C de către terța persoană în numele căreia ați acceptat o Ofertă de transport.

7.2 Obligațiile Conducătorilor Auto

Utilizând Platforma oferită de Transport-Conect, în calitate de Client vă asumați responsabilitatea:

 • să respectați toate legile, reglementările și codurile aplicabile pentru conducerea automobilului;
 • să nu consumați sau folosiți produse/substanțe care ar putea să vă diminueze atenția și capacitatea de a conduce automobilul în siguranță;
 • să faceți pauze în conformitate cu prevederile legale;
 • în cazul curselor de lungă durată pentru care nu se planifică pauze conform prevederilor legale, să aveți un șofer pentru înlocuire;
 • să propuneți doar ofertele pe care le puteți onora;
 • să efectuați Cursa așa cum ați stabilit-o cu clienții;
 • să utilizați un automobil în stare bună de funcționare și care corespunde prevederilor legale în vigoare;
 • la solicitarea Clientului să prezentați permisul dvs. de conducere;
 • să vă informați Pasagerii în caz de anulare sau de schimbare a orei sau a Cursei;
 • în cazul unei Curse ce presupune trecerea frontierei, să puneți la dispoziția Pasagerului și oricărei autorități care poate solicita orice document care să dovedească identitatea dvs., dreptul de a opera serviciul de transport și dreptul de a trece hotarul;
 • să așteptați Clienții la locul de întâlnire stabilit cel puțin 10 minute după ora stabilită;
 • pentru furnizarea serviciilor, să utilizați doar automobilul menționat în ofertă;
 • să vă asigurați că puteți fi contactat de Clienții dvs. telefonic;
 • să vă comportați în mod adecvat și responsabil în timpul Cursei.

8. Date cu caracter personal

În contextul utilizării Platformei de către dvs., Transport-Conect va colecta și procesa o parte din datele dvs. personale. Folosind Platforma și înregistrându-vă ca Utilizator, sunteți de acord și acceptați procesarea datelor dvs. cu caracter personal de către Transport-Conect în conformitate cu legea aplicabilă și cu prevederile Politicii de confidențialitate.

9. Disponibilitatea Transport-Conect

Transport-Conect își propune asigurarea accesului la Platformă în mod permanent. Cu toate acestea, din motive tehnice accesul la platformă poate fi limitat sau suspendat.

În astfel de situații Transport-Conect va depune eforturi să elimine cauzele problemei cât de curând posibil și să restabilească accesul la Platformă.

9. Modificarea T&C

Acești T&C guvernează relația dintre Utilizatori și Transport-Conect. Transport-Conect își rezervă dreptul de a modifica acești T&C.

Orice modificare a acestor T&C va fi publicată pe Platformă cu menționarea datei de intrare în vigoare.